Skip to main content

Access Standards

Cardiff and Vale Access Standards 2019

A new set of standards were announced by the Minister for Health and Social Services in March 2019 that are aimed to raise and improve the level of service for patients in Wales from their GP practices. 
 

Cyhoeddwyd set newydd o safonau gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2019, sydd â’r nod o godi a gwella lefel y gwasanaeth i gleifion yng Nghymru o’u meddygfeydd teulu  

Share: